خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

عضو انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران-شاخه هرمزگان_صدمات بر تجهیزات پشتهای فشارقوی برق

  عضو انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران-شاخه هرمزگان گفت:از آنجایی که برای تأسیس پستهای انتقال نیرو و فوق توزیع برق بودجه عظیمی صرف میشود و ماه ها وقت لازم است تا تجهیـزات و وسـایل آن خریداری، تهیه، نصب و راه اندازی گردد و از طرفی با توجه به اهمیت این پستها در شبکه و نقـش آنهـا در تـداوم سـرویس دهـی بـه مشترکین لازم است در نگهداری آنها نهایت دقت و تلاش لازم بعمل آید.

  مهندس حمزه تصریح کرد:به طور کلی صدماتی که بر تجهیزات و دستگاههای موجود در پستهای فشارقوی وارد میگردد ناشی از عوامل زیرمیباشد:

  - عوامل جوی مانند باران، باد، درجه حرارت و ...

  -عوامل داخلی شبکه مانند اضافه ولتاژهای ناشی از قطع و وصل کلیدها، تغییرات ناگهانی در پارامترهای سیستم و یا اختلالدر سیستم (مانند اتصال کوتاه )

  - عوامل ناشی از بهره برداری غیراصولی مانند عدم بازدید به موقع و صحیح از تجهیزات در حال کار، عدم توجه بـه عیـوب و اشکالات پیش آمده، عدم بکارگیری مقررات و دستورالعمل های تدوین شده و انجام مانورهای غلط

   

  - عوامل مربوط به سرویس و نگهداری صحیح تجهیزات مانند تأخیر در سرویس دستگاهها، عدم اسـتفاده ازدسـتورالعمل های سازنده و ...

  بهره بردار انتقال و فوق توزیع برق ازعان داشت که:سرویس و تعمیرات به موقع و همچنین آزمونهای دورهای و پیشگیرانه تجهیزات پستهای فشارقوی علاوه بر اینکه درسـلامتی وطولانی شدن عمر آنها مؤثر است، از آسیب دیدن و یا تعمیرات اصلاحی مکرر و گسترش احتمالی عیب در سایر تجهیزات پسـت کـه میتواند سبب خروج طولانی مدت و یا غیرقابل بهره برداری شدن تجهیزات و یا قطع پستهای مهم شود نیز جلوگیری بعمل مـیآورد.لذا باید واحدهای تعمیراتی سرویس دورهای، تعمیرات اساسی و آزمونها را با توجه به نوع دستگاه، عملکرد، شرایط محیطی و همچنین دستورالعملهای صادره از سوی سازندگان تجهیزات به اجرا گذارند.


  این مطلب تا کنون 22 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : تجهیزات ,عوامل ,پستهای ,سرویس ,ناشی ,توجه ,پستهای فشارقوی ,
  عضو انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران-شاخه هرمزگان_صدمات بر تجهیزات پشتهای فشارقوی برق

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر